ERASMUS+2019 PANNONHALMI BENCÉS

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium negyedik európai uniós mobilitási projektje

DUBLIN: Educating for the 21st Century – re-imagining our schools for our children’s future

Résztvevő: Vavrovics Máté (német- magyar nyelv)

Dátum: 2019. 14.7-27.

Dublin: Educating for the 21st Century – re-imagining our schools for our children’s future

This two-week course on Educating for the 21st Century is of significant benefit to teachers and principals at primary and secondary level as well as those working in adult education who are interested in increasing student engagement in their schools and fostering a range of 21st century skills – collaborative problem-solving, IT, critical thinking skills and learner autonomy. This course provides an overview of and a critical framework for assessing current pedagogical developments and aims to equip participants with a toolbox to enhance their own teaching skills across a range of school subjects. Participants have opportunities to share experiences and ideas on current thinking and initiatives with a range of international colleagues.

The aims of this course on Educating for the 21st century are: To provide participants with an overview of and a critical framework for assessing pedagogical developments in the 21st century To provide participants with a toolbox to enhance their own 21st century skills and those of their students across a range of school subjects To provide opportunities to explore 21st century global issues and how these have an impact on our schools and students To promote responsible citizenship in our students To establish contacts and share information with teachers from a variety of backgrounds and facilitate future networking among these professionals To develop and consolidate participants’ own language skills To promote awareness of contemporary Ireland To produce high-quality learning outcomes for participants thereby re-enforcing the capacity and international scope of their schools

Before my class

Német tanárként Dublinban

A dublini Alpha College of English által, tanárok számára szervezett kéthetes továbbképzésen vettem részt Dublinban, Írországban, melynek témája az volt, hogy hogyan tegyük diákjaink és tanáraink számára is élhetőbbé, a modern kor kihívásainak megfelelőbbé iskoláinkat, azon belül is elsősorban a saját tanóráinkat. A továbbképzés során új szakmai, valamint módszertani tapasztalatokkal gazdagodtam, nagyban fejlődtek metodológiai, szociális- valamint digitális készségeim, pedagógiai tudatosságom, kreativitásom és kezdeményezőkészségem. Motiváltabbá váltam abban, hogy folyamatosan reflektáljak tanórai praxisomra, s jobban szem előtt tartsam diákjaim szaktantárgyi igényeit, valamint teljesítőképességüket. A kurzus remek lehetőségeket kínált erre, hiszen közepes méretű csoportban, interkulturális környezetben, 9 különböző ország tanáraival cserélhettünk tapasztalatot, s gondolkodhattunk arról, mit is jelent a modern oktatás, milyen lépések vezetnek odáig, hogy modernnek vallhassuk magunkat, illetve, hogy hol tartunk most. Nyelvileg is erősen motiváló közegbe csöppentem, hiszen a kollégák nagy része angol szakos tanár volt. A két hét alatt három különböző kurzusvezető foglalkozott velünk, mindegyikük személyében motivált, kompetens, s megszólítható kollégákra ismertünk, akiktől élmény volt tanulni. Érződött, hogy komoly energiákat fordítanak arra, hogy tudásuk aktuális, és hiteles maradjon. Tanórai keretek között legtöbbet a projekt alapú tanítás/tanulás, valamint a különböző, oktatást támogató digitális technológiák használatával foglalkoztunk. Saját bőrünkön tapasztaltuk ezeknek előnyeit és nehézségeit, hiszen a két hét végére, csoportokba rendeződve egy prezentációt kellett készítenünk egy előzetesen választott témából, s a felkészülés során bizony szükségünk volt a kurzuson megismert weblapok, valamint alkalmazások használatára. A kurzust szervező Alpha College-ről a messzemenőkig csak pozitívan szólhatok, hiszen egy kiválóan szervezett, magasan képzett tanári karral rendelkező intézményről van szó, ahol érezhetően a diákok állnak a középpontban. Nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a tanórai kereteken túl, informális környezetben is tudást közvetítsenek, hiszen minden délután szocializációs programokat szerveztek hallgatóik számára, melyek variabilitása széles spektrumon mozgott. Az engem vendégül látó házaspárral nagyon hamar megtaláltuk a közös hangot, élményszámba mentek a velük folytatott beszélgetések, szinte családias légkörben zajlottak együttléteink. Aki az iránt érdeklődik, hogy hogyan tudná újragondolni tanári praxisát, s érdeklődik az elmúlt évek technológiai innovációiban rejlő pedagógiai lehetőségekre, azoknak meleg szívvel ajánlom mind a kurzust, mint pedig az Alphát!

My host family

Fish 'n Chips

Training course

Certificates in the hand