ERASMUS+2019 PANNONHALMI BENCÉS

A Pannonhalmi Bencés Gimnázium negyedik európai uniós mobilitási projektje

Sprache, Landeskunde und kulturelles Lernen Landeskunde

Résztvevő: Schilde René (német-történelem)

Dátum: 2019.07.14-07.28.

Helyszín: Drezda

Sprache, Landeskunde und kulturelles Lernen

Die zweiwöchigen Landeskunde-Fortbildungen führen Sie in eine deutsche Stadt und Region, in die Sie eintauchen und die Sie mit ihren vielen Facetten kennenlernen werden. Sie erwerben aktuelle Kenntnisse über die Gesellschaft, die Geografie und Geschichte der Stadt, über Politik, Wirtschaft und Kultur. Sie beobachten die Verhaltens- und Denkweisen der Menschen und entdecken Ihre eigenen Wahrnehmungsmuster und Verhaltensweisen im Kontakt mit der Stadt und ihren Menschen. Jede Fortbildung geht darüber hinaus einem Rahmenthema nach, das Stadt und Menschen in besonderer Weise prägt; dieses erarbeiten Sie sich selbst durch Erkundungen und Recherchen, durch Gespräche mit Expertinnen und Experten, im Rahmen von Vorträgen und Besuchen bei Institutionen und Kultureinrichtungen.

Bizonyítványosztás

Sprache, Landeskunde und kulturelles Lernen – Deutschland erleben

A Goethe Intézet által német nyelvtanárok számára szervezett kéthetes továbbképzésen vettem részt Drezdában, Németországban, melynek témája: Hogyan építsük bele az országismereti tudásanyagot a nyelvoktatásba, hogyan valósítható meg a kulturális, illetve interkulturális tanulás. A továbbképzés során új szakmai, módszertani tapasztalatokat szereztem, fejlődtek tudományos, digitális, szociális kompetenciám, fejlődött kezdeményezőkészségem, kulturális tudatosságom és kifejezőkészségem. Motiváltabb lettem arra, hogy folyamatosan tovább fejlesszem szakmai készségeimet, új tanítási gyakorlatokat és tanítási módszereket bátrabban próbáljak ki. A világ minden részéről (23 országból, különböző kontinensekről) érkező kollégákkal folytatott szakmai eszmecserék révén globális rálátást szerezhettem arról, hogyan viszonyulnak a tanulók az idegen nyelv tanulásához. A gyakorlati képzés nagyon jó ötleteket mutatott arra nézve, hogyan lehet a diákokat érdekeltté tenni a kulturális tanulás folyamatában, milyen feladatokkal lehet élményszerűen, játékosan az országismereti tudásanyagot a diákok felé közvetíteni, átadni. A kurzus vezetői a kulturális tanulás elméleti tudásanyagának közvetítését követően számos feladattal, gyakorlattal próbáltak ötleteket, sőt struktúrákat bemutatni, amelyen keresztül megvalósulhat a diákok körében is a kulturális tanulás. A képzés mindvégig nagy aktivitást követelt a résztvevőktől, de ugyanakkor nagyon nagy erénye volt, hogy az aktivitás szükségessége nem járt stresszel, és a játékos, a kurzusvezetők által mindvégig tanúsított empatikus megközelítés jó és motiváló közeget teremtett a hatékony tanulási folyamathoz. A képzés tematikája speciális jelleget adott a választott képzési helyszínnek, mivel az oktatási anyagban nagyon hangsúlyos szerepet kapott Szászország, illetve fővárosa, Drezda megismerése. A különböző feladatok, oktatási anyagok, gyakorlatok a konkrét németországi tartomány és város megismertetésén keresztül kívántak általánosan, tehát egész Németországra, illetve minden német nyelvű területre vonatkozó, használható tudásanyagot nyújtani. A képzésben nagyon hangsúlyos volt a gyakorlati képzés, a kurzus címéhez híven (Deutschland erleben – Megélni Németországot) jelentős időt töltöttünk az oktatási helyszínként szolgáló intézet falain kívül: - Szervezett, művészettörténész által vezetett városnézésen ismertük meg Drezda (és Szászország) múltját, történelmét, kultúráját, jelenkori kihívásait. - Kisebb csoportokba szervezve, irányított feladatok révén fedeztük fel a város egyes részeit, azok sajátosságait, melyről aztán prezentációban számoltunk be egymásnak. - Páros feladatként látogattunk el különféle drezdai szervezetekhez (állami és civil), ahol interjút készítettünk, a megismert szervezetről aztán prezentációt tartottunk. - A kulturális tanulás részeként a helyi lakosságot interjúvoltuk meg, melyben saját szász, illetve drezdai identitásukra vonatkozóan tettünk fel kérdéseket. - A világ egyik legjelentősebb művészeti kiállításának (drezdai Zwinger) közös, szervezett megtekintésével a szász (német) képzőművészetet, kultúrát élhettük meg testközelből. - A lipcsei és drezdai NDK-múzeumok meglátogatása révén betekintést nyerhettünk a keleti tartományok kommunizmus korabeli múltjába, amely az ottani identitás fontos részét képezik. Az interkulturális tanulás jegyében egymás nemzeteit is megismerhettük, a kurzus vezetői erre is figyelmet és időt szenteltek. A kulturális és interkulturális tanulás részeként sok feladat irányult arra, hogy a német (szász) identitás különböző jegyeit megismerjük, azt különböző aspektusokból megvizsgáljuk, a tapasztalatokat megosszuk, megvitassuk. Összességében nézve a továbbképzést nagyon hasznosnak értékelem, a képzést szervezők és vezetők egy olyan motiváló közeget teremtettek, melyben élményszerűvé tették a tanulási folyamatot, ezáltal azt is megerősítve, hogy milyen jelentőséggel bírhat a diákok tanításában, az ismeretközlésben, tudásközvetítésben az élményszerű tanítás. A képzés tematikáját tekintve pedig megerősítést nyert számomra az is, hogy az országismereti tudásanyag közvetítése sokkal hangsúlyosabb szerepet tölthet be a német nyelv oktatásában, melynek révén még inkább érdekeltté tehetjük a diákokat az adott idegen nyelv elsajátításában az országismereti, kulturális, interkulturális tanulási folyamat nyelvoktatásba való beépítésével.

Drezda csoportkép a Frauenkirche előtt 2019. 07. 15.

Drezdai óváros az Elba partjáról 2019. 07. 16.

Módszertani eszközök

Csoportmunka